Latest Events

MUSIC LESSONS

Latest Albums

Saturday 18/06/2016
Festa 2016 Preparati...
Festa 2016 Preparati...

Guestbook

guestbook
  emanuel muscat
nixtieq nara xi ritratti antiki tal-belt ghaziza taghna z-zejtun Read More
guestbook
  lawrence bartolo
Ghamilna festa enormi, gieh santa Katerina 2014 grazzi ghax xoghol kollu li sar matul is sena f kull sessjioni tal GHAQDA BANDA ZEJTUN bla dubju ta xejn kullhadd hadem ghal festa kbira kumitat, surmast u bandisti, nisa iz za... Read More
guestbook
  Noel Farrugia
Min qalbi niringrazzja lil kumitat ta' l-Ghaqda Banda Zejtun ta' l-oportunita li tawni din is-sena fil-wirja tal-gimgha l-kbira. Ghal l-ewwel darba din is-sena fil-Pandora ser nesebixi bidu ta' sett vari artistici... Read More